Aparat cu aductiune de aer comprimat ariac ariac aparat evacuare escapecostum de protectie antichimic, tip 1A etans la gaze masca panoramica Obturatoare pneumatice conducte ariac ariac

CLASIFICAREA APARATELOR DE PROTECTIE RESPIRATORIE


Nota: Responsabilitatea cu privre la alegerea, utilizarea, adecvarea si intretinerea aparatelor de protectie respiratorie (APR), revine detinatorului acestora (angajatorului).

Informativ:

scurt manual

alegerea APR